Cây Sưa Đỏ

Giống cây Sưa Đỏ. Tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.

Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Cung cấp giống quy cách theo yêu cầu của nhà vườn.
Vận chuyển toàn quốc theo yêu cầu của khách hàng.
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0952 080 235
Email: caysuagiong@caysua.com
Website: http://www.caysua.com

Cây Sưa Đỏ, Giống Cây Sưa, Giống Sưa Đỏ, Huỳnh Đàn, Trắc Thối