Cây Sưa Đỏ

Sốc chuyện giường gỗ sưa 24 tỷ, ghế 14 tỷ đồng


Đôi ghế mảnh khảnh thời Thanh này có giá tới 14 tỷ đồng (Ảnh: Tinh Hoa Thời Báo).


Chiếc bình pha trà có giá 6 triệu đồng (Ảnh: Tinh Hoa Thời Báo).


Chiếc hộp đựng trà làm từ gỗ sưa Việt Nam có giá 10 triệu đồng (Ảnh: Tinh Hoa Thời Báo).